بازی برای یادگیری کدنویسی CSS Flexbox

امروز میخوام یک بازی خیلی جالب برای یادگیری فلکس باکس ها CSS Flexbox معرفی کنم

Flexbox Froggy game

بازی Flexbox Froggy یک بازی جالب و ساده برای درک و یادگیری کار با فلکس باکس ها هست. هر مرحله ما به فراگی و دوستاش کمک میکنیم. پیشنهاد میکنم حتما امتحان کنین.