رفع خطای داکر Got permission denied while trying to connect to the Docker daemon socket

Got permission denied while trying to connect to the Docker daemon socket at unix:///var/run/docker.sock: Get “http://%2Fvar%2Frun%2Fdocker.sock/v1.24/containers/json”: dial unix /var/run/docker.sock: connect: permission denied

فقط دستور زیر را اجرا کنید.
sudo chmod 666 /var/run/docker.sock

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

1 × دو =